Celebrity

မင္းရာဇာအမႈက အိမ္အကူမေလး ကြယ္လြန္သြားျပီဆိုတာန့ဲပတ္သက္ျပီး ေရွ့ေနၾကီး Robert Sann Aung က ျပင္းထန္စြာသတိေပး

မင္းရာဇာအမႈက အိမ္အကူမေလး ကြယ္လြန္သြားျပီဆိုတာန့ဲပတ္သက္ျပီး ေရွ့ေနၾကီး Robert Sann Aung က ျပင္းထန္စြာသတိေပး

ျပင္းထန္စြာသတိေပးျခင္း

အိမ္အကူမေလးGRACEကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းျပႆနာႀကီးထြားကာရုန္းရင္ဆန္ခတ္မႈလူစုလူေဝးျဖစ္ေပၚကာအရံုလြဲကုန္ေအာင္မဟုတ္မမွန္သတင္းတင္ေနသူမ်ားရပ္တန္းကရပ္က်ပါ။

သက္ရွိထင္ရွားေၾကာင္းမိသားစုအရင္းအျခာထံမွတိက်ခိုင္လံုေသာတယ္လီဖုန္းသတင္းရ
ရွိပါသည္။

Robert Sann Aung

မင္းရာဇာအမႈက အိမ္အကူမေလး ကြယ္လြန္သြားျပီဆိုတာန့ဲပတ္သက္ျပီး ေရွ့ေနၾကီး Robert Sann Aung က ျပင္းထန္စြာသတိေပး

ျပင္းထန္စြာသတိေပးျခင္း

အိမ္အကူမေလးGRACEကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းျပႆနာႀကီးထြားကာရုန္းရင္ဆန္ခတ္မႈလူစုလူေဝးျဖစ္ေပၚကာအရံုလြဲကုန္ေအာင္မဟုတ္မမွန္သတင္းတင္ေနသူမ်ားရပ္တန္းကရပ္က်ပါ။

သက္ရွိထင္ရွားေၾကာင္းမိသားစုအရင္းအျခာထံမွတိက်ခိုင္လံုေသာတယ္လီဖုန္းသတင္းရ
ရွိပါသည္။

Robert Sann Aung

54K Shares

Leave a Reply

54K Shares
Share54K
Tweet