National News

အဆိုေတာ္မ်ိဳးႀကီးႏွင့္ J-Me ဖ်ားနာသျဖင့္ေဆးခန္းျပခဲ့၊ ေဆးခန္းတြင္၄င္းႏွင့္ထိေတြ႕ခဲ့သူေဆး႐ုံဝန္ထမ္း(၁၆)ဦး၏စာရင္းျပင္ပသို႔ေပါက္ၾကား

အဆိုေတာ္မ်ိဳးႀကီးႏွင့္ J-Me ဖ်ားနာသျဖင့္ေဆးခန္းျပခဲ့၊ ေဆးခန္းတြင္၄င္းႏွင့္ထိေတြ႕ခဲ့သူေဆး႐ုံဝန္ထမ္း(၁၆)ဦး၏စာရင္းျပင္ပသို႔ေပါက္ၾကား

သတင္းမ်ားေပါက္ၾကား၊

ကိုဗစ္လူနာအဆိုေတာ္မ်ိဳးႀကီးႏွင့္ဘာသာေရးပြဲအတူတက္ခဲ့သူ J-Me ဖ်ားနာသျဖင့္ေဆးခန္းျပခဲ့၊ ေဆးခန္းတြင္၄င္းႏွင့္ ထိေတြ႕ခဲ့သူေဆး႐ုံဝန္ထမ္း(၁၆)ဦး၏စာရင္းမွာျပင္ပသို႔ေပါက္ၾကားခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရသည္

(အဆိုပါ စာရင္းစာ႐ြက္အားဖယ္ရွားေပးရန္ေတာင္းပန္ထားသည္ကိုလည္းေတြ႕ရပါသည္။

9K Shares

Leave a Reply

9K Shares
Share9K
Tweet